Sondre har vokst opp på jordomseiling i seilbåt og kom i land på Hamarøy i 1999. Han har etter dette hatt en idrettskarriere i sykling og har i den sammenheng bodd på forskjellige steder i verden før han flyttet til Tromsø. Han har stor interesse for fjellklatring, fridykking, ski og terrengløping, og bruker store deler av fritiden på dette.

Sondre tok master i rettsvitenskap i 2018 og har arbeidet som advokatfullmektig hos Advokatene Leiros & Olsen AS siden da. Han har også fullført utdanning innen psykologi i USA.

Sondre Stier Thorbergsen har erfaring innen både strafferettslig og sivilrettslig prosedyre. Hans hovedområder er alle sider av erstatningsretten, strafferett, obligasjons-/kontraktsrett, arbeidsrett og trygderett. Han bistår også fornærmede i straffesaker som bistandsadvokat.

I januar 2022 flyttet Sondre til Sogndal, hvor han fortsetter i jobben som advokat for Advokatene Leiros & Olsen AS og driver vårt Sogndal-kontor.

Praksis

2023

2022

2021-d.d.

2018-2021
Partner i Advokatene Leiros & Olsen

Advokat ved Sogndal-kontoret

Advokat i Advokatene Leiros & Olsen AS

Advokatfullmektig i Advokatene Leiros & Olsen ASP
2018Saksbehandler i Advokatene Leiros & Olsen AS

Utdannelse

2013-2018Master i rettsvitenskap ved UIT Norges Arktiske Universitet:
2008-2012Bachelorgrad i psykologi og sosiologi ved Lees McRae College, USA

Verv

2016Styremedlem i Juridisk studentutvalg
2016Elevrepresentant i fakultetsstyret
2015-2016Tillitsvalgt i Juridisk studentutvalg
2015European Law Students Association, organisasjonskomitéen