Mange opplever at det ikke er like lett å få utbetaling fra forsikringsselskapet som man trodde når forsikringen ble tegnet.

Vi hjelper deg når forsikringsoppgjøret ikke ble som du håpet

Det er ikke uvanlig at forsikringsselskapet mener at du ikke oppfyller ett eller flere vilkår i forsikringsavtalen, og at du derfor ikke skal ha den utbetaling som du mener du har krav på. Dette kan gjelde for eksempel saker om personskade, uføre- eller livsforsikringer, materielle skader m.m.

Vi har lang og omfattende erfaring med å håndtere tvister om tolkning av forsikringsavtaler og de spørsmål som oppstår i denne forbindelse.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.