I forbindelse med oppgjør under tingskadeforsikringen og tidvis under personskadeforsikringen kan det komme påstander om forsikringssvindel fra forsikringsselskapene. I tilfelle av forsikringssvindel faller retten til forsikringsoppgjør bort.

Utredere, forsikringsselskapenes etterforskere

Vår erfaring er at mange av disse sakene kunne vært unngått dersom selskapets utredere hadde gjort en skikkelig jobb i stedet for å legge alle ressurser inn på å underbygge forhold i forsikringstakerens disfavør.

Hva kan du få hjelp til?

I saker hvor selskapene feilaktig påstår forsikringssvindel vil kjennskap til tekniske så vel som forsikringsjuridiske forhold være viktig for både å komme fri fra mistanken samt motta riktig forsikringsoppgjør. Dersom du blir mistenkt, siktet og/eller tiltalt for forsikringssvindel har du rett til å la deg bistå av forsvarer overfor politi og domstol.

Vi har lang og omfattende erfaring med å håndtere tvister vedrørende påstått forsikringssvindel, og kan bistå deg overfor både forsikringsselskap og eventuelt politi.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.

Vi tar gjerne en uforpliktende samtale om din sak:

Tore Leiros

Advokat og daglig leder

Per Krokan

Advokat