Mange som har opplevd brann eller store vannskader i hjemmet har fått erfare at det er vanskelig å sette opp lister til forsikringsselskapet over alt man har mistet av løsøre, som for eksempel møbler, klær, bøker eller stereoanlegg. Noen ganger gjelder dette også etter tyveri eller brann i bil/bobil/campingvogn.

Vi kan hjelpe deg

Dersom forsikringsselskapet ikke vil akseptere din oppstilling over tapte gjenstander kan det være problematisk å komme noen vei med å få dekket tapet man har lidt. Det samme gjelder når man ikke blir enige med forsikringsselskapet om hva de ulike tingene er verdt.

Forsikring kan være komplisert

Erfaringsmessig er mange heller ikke klar over hvilke forsikringsordninger man egentlig har når man blir utsatt for en fritidsulykke som ikke er dekket under boligforsikring, bilforsikring, yrkesskadeforsikring o.l. Det kan derfor være lurt å kontakte advokat før man aksepterer et avslag eller et tilbud om utbetaling som du mener ikke gir full dekning av ditt tap.

Rettshjelpsforsikring

Ved tvist mot forsikringsselskapet vil det foreligge en rettshjelpsforsikring under eiendomsforsikringen (hjem/innbo) og som vil bære det vesentligste av utgiftene til egen advokat under tvistebehandlingen.

Vi har lang og omfattende erfaring med å håndtere denne type tvister. Vi bistår også i saker som gjelder brannskade og vannskade på bygning.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.