Øyvind Torgan har vokst opp og bor på Ammerud i Groruddalen, nord i Oslo. I fritiden liker Øyvind familieliv samt bøker, musikk og friluftsliv i alle former.

Han har hatt verv i boligselskaper og idrettslag, samt kulturvirksomhet.

Øyvind har lang erfaring med erstatningsrett og har prosedert forskjellige saker siden han fikk advokatbevilling i 1998. Han har yrkeserfaring både fra Trygdeetaten frem til 1995, og fra forsikringsselskap hvor han jobbet som advokat og leder for personskadeavdeling fram til januar 2010. Han har siden 2010 jobbet i Advokatene Leiros & Olsen AS, hvor han bygget på denne erfaringen for å bistå privatpersoner i personskadeerstatningssaker av alle typer, samt NAV-saker, forsikringsrett og andre rettsområder. Øyvind har vært partner i firmaet siden 2016.

Øyvind har også erfaring med å bistå klienter i tvistebehandling innen arverett, bygningsskader og andre saksområder. Videre har han erfaring som bistandsadvokat i saker hvor det er personskade som følge av straffbare handlinger.

Praksis

2016-d.dPartner i Advokatene Leiros & Olsen AS
2010-2015Advokat i Advokatene Leiros & Olsen AS ved Oslo-kontoret
2002-2009Leder for personskadeavdelingen i Sparebank1 Skadeforsikring
1998-2002Advokat i Vår Bank og Forsikring/Sparebank1 Skadeforsikring
1995-1997Skadekonsulent og advokatfullmektig i Samvirke Forsikring
1993-1995Førstekonsulent i Folketrygdkontoret for utenlandssaker
1986-1993Konsulent i Folketrygdkontoret for utenlandssaker

Utdannelse

1992Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo
Spesialfag i Sjørett