Dersom du har vært involvert i en kollisjon med et annet kjøretøy, har kjørt utfor veien, eller har skadet ditt kjøretøy på annen måte vil det i de fleste tilfeller bli en forsikringssak.

Hva dekker bilforsikringen?

Hva forsikringen dekker avhenger av hvilken type forsikring du har tegnet. I Norge er det lovpålagt å ha ansvarsforsikring på kjøretøy. Dette dekker skader på fører, passasjer, andre kjøretøy og andres eiendom. Det er også vanlig å ha kaskoforsikring, som dekker blant annet skade på eget kjøretøy, tyveri og brann.

Det kan være vanskelig å vite hva du har krav på i erstatning for ditt kjøretøy, og ofte er det uenighet mellom den som har fått kjøretøyet skadet, og forsikringsselskapet. Slike uenigheter kaller vi en «tvist».

En typisk tvist ved blikkskade kan handle om skyldfordelingen mellom de involverte kjøretøyene, graden av skyld, utmåling av riktig erstatning og krav om reparasjon/utskifting av kjøretøy samt tidvis manglende/mangelfull forsikringsdekning.

Rettshjelpsforsikring

Under bilforsikringen foreligger en rettshjelpsforsikring som dekker de vesentligste av utgiftene til advokatbistand.

Vi har lang og omfattende erfaring med å håndtere denne type tvister. Vi kan også bistå i personskadesaken, dersom noen er kommet til skade i sammenstøtet.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.