Det er mange ulike rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom

Fast eiendoms rettsforhold omfatter en rekke ulike problemstillinger som man kan komme opp i som eier, sameier, leietaker, bruksrettshaver, nabo m.m. Det kan gjelde alt fra praktiske utfordringer i forhold mellom utleier og leietaker, til rettigheter i store og verdifulle eiendommer.

Det kan være lurt å få profesjonell hjelp tidlig i prosessen

Det er mange lover og forskrifter som regulerer disse spørsmålene, og enkelte rettsspørsmål er regulert gjennom rettspraksis, sedvane og andre kilder som ikke er så enkle å få oversikt over. Det er ikke uvanlig at man må sammenholde flere regelverk i samme sakskompleks, noe som gjør at det kan være lurt å kontakte advokat i et tidlig stadium av prosessen man er inne i.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.