Salg av eiendom kan være en kompleks prosess, særlig når man selger uten bruk av eiendomsmegler. Dette kan også være tilfellet ved salg innad i familien. Vår kompetanse sikrer en trygg og effektiv handel.

Vil tilbyr oppgjørsoppdrag, hvor vi står for utforming av kontrakt, tinglysing av dokumenter og håndtering av det økonomiske oppgjøret. Dette er ikke bare viktig for at selve transaksjonen, men er også et krav fra de fleste banker, som sikrer at det økonomiske oppgjøret utføres på en sikker og betryggende måte. Samtidig sørger vi for at partenes interesser blir ivaretatt i tråd med god meglerskikk og en trygg, ordnet og effektiv omsetning av eiendom, uten at noen av partene utsettes for økonomisk risiko.

Vi koordinerer kontraktsmøte og sørger for betaling av alle relaterte utgifter sammen med kjøpesummen, som skaper forutsigbarhet når det gjelder kostnader. Dessuten utarbeider vi en detaljert oppgjørsoppstilling på slutten av oppdraget. Dette gir full oversikt over alle betalte utgifter og hvordan midlene håndteres.

Enten du er førstegangsselger, erfaren selger eller kjøper, kan vi hjelpe deg gjennom oppgjørsprosessen på en trygg og effektiv måte. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg i din eiendomshandel.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår privatpersoner og næringsdrivende over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sognal.

Vi tar gjerne en uforpliktende samtale om din sak:

Snorre Pedersen

Advokatfullmektig

Tore Leiros

Advokat og daglig leder

Relaterte fagfelt