Entrepriseretten omhandler kontrakter om bygge- og anleggsarbeider, samt gjennomføringen av slike kontrakter. Herunder kommer bl.a. boligoppføring og ellers alle former for håndverkertjenester

Vi bistår både utbygger og entreprenør med blant annet rådgivning, utforming av kontrakter og håndtering av tvister.

Det kan være viktig å kontakte advokat på et tidlig stadie

Reglene innenfor dette rettsområdet er vanskelig tilgjengelig, og det kan være vanskelig å få oversikt. Det er viktig å kontakte advokat så tidlig som mulig, og helst før kontrakt inngås. På den måten kan man unngå å havne i tvist på et senere tidspunkt.

Vi kan også bistå i forhold til andre problemstillinger som gjelder rettigheter i fast eiendom

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.