Silje Christine Sørmo

Silje fikk sin advokatbevilling den 11. august 2022. Hun jobber med en rekke ulike fagfelt, herunder fast eiendoms rettsforhold, selskapesrett og personskadeerstatning. Ta kontakt om du ønsker at Silje skal hjelpe deg med din sak.