Vannskader på fast eiendom vil regelmessig føre til forsikringsoppgjør. I slike saker vil det kunne komme opp problemstillinger omkring skyldforhold, årsaksvurderinger, avkorting og at selskapet mener seg ikke forpliktet under forsikringen, eventuelt bare delvis forpliktet.

Ved tvist mot forsikringsselskapet vil det foreligge rettshjelpsforsikring under eiendomsforsikringen (hjem/innbo). Forsikringsselskapet vil bære det vesentlige av utgiftene til egen advokat under tvistebehandlingen.

Vi har lang og omfattende erfaring med å håndtere denne type tvister. Vi hjelper deg også med å få riktig erstatning for innbo og løsøre som er skadet eller ødelagt.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.