Når det oppstår brann i en bygning er man avhengig av å ha hatt brannforsikring for å motta erstatning for å gjenoppføre bygningene, eventuelt reparere delvis skadde bygninger.

Spesielle saksbehandlingsregler

Disse oppgjørene håndteres etter spesifikke regler som til dels er vanskelig tilgjengelig for den enkelte som er rammet. Valg av riktig strategi for gjenoppføring og eventuelt økonomisk oppgjør er helt avgjørende for en riktig erstatning.

Uenighet med forsikringsselskapet

I noen tilfeller oppstår det uenigheter mellom huseier og forsikringsselskapet når det gjelder for eksempel størrelsen på erstatningsoppgjøret, og hvordan prosessen med gjenoppføring skal foregå. Det kan være lurt å kontakte advokat før du aksepterer et avslag eller et tilbud om utbetaling som du mener ikke gir full dekning av ditt tap.

Rettshjelpsforsikring

Ved tvist mot forsikringsselskapet vil det foreligge rettshjelpsforsikring under eiendomsforsikringen (hjem/innbo). Forsikringen vil dekke det vesentlige av utgiftene til egen advokat under tvistebehandlingen.

Vi har lang og omfattende erfaring med å håndtere denne type tvister. Vi hjelper deg også med å få riktig erstatning for innbo og løsøre som er skadet eller ødelagt i brannen, og i personskadesaken dersom du eller noen i din familie er kommet til skade.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.