Våre kontorer i Tromsø og Oslo har felles sentralbord:
Telefon 776 00 210 og post@leiros.no

Postadresse: Postboks 9, 9251 Tromsø
Organisasjonsnummer: 989 080 822

Tromsø

Besøksadresse: Storgata 124, Tromsø

Firmaet administreres fra Tromsø-kontoret, hvor daglig leder og administrativt personell arbeider.

Alle våre advokater har spesialkompetanse innen forsikrings- og erstatningsrett, med særlig fokus på personskadeerstatning. I tillegg har den enkelte advokat kompetanse innenfor andre rettsområder, som for eksempel fast eiendom, jordskifte, strafferett, arverett, kjøpsrett m.m.

Oslo

Besøksadresse: Professor Birkelands vei 34 B, 1081 Oslo

På kontoret i Oslo møter du Advokat Øyvind Torgan

Øyvind jobber med erstatningssaker av alle typer, med hovedvekt på personskadeerstatning. Han har også erfaring med å bistå klienter i tvistebehandling innen arverett, bygningsskader og andre saksområder. Videre har han erfaring som bistandsadvokat i saker hvor det er personskade som følge av straffbare handlinger.

Sogndal

Besøksadresse: Fjørevegen 25A, 6851 Sogndal

På kontoret i Sogndal møter du Advokat Sondre Stier Thorbergsen

Sondre Stier Thorbergsen har erfaring innen både strafferettslig og sivilrettslig prosedyre. Hans hovedområder er alle sider av erstatningsretten, strafferett, obligasjons-/kontraktsrett, arbeidsrett og trygderett. Han bistår også fornærmede i straffesaker som bistandsadvokat.

Kontaktskjema

Kontakt

Personskadeforbundet

Personskadeforbundet

Vi samarbeider med Personskadeforbundet LTN (tidligere kalt Landsforeningen for trafikkskadde i Norge), som er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Personskadeforbundet driver med rådgivning til enkeltmedlemmer, driver med interessepolitisk arbeid og engasjerer seg i forebyggende arbeid, spesielt innenfor trafikksikkerhet.