Både i forbindelse med trafikkulykker, yrkesskader og fritidsulykker vil man ha krav på oppgjør under sine ulykkesforsikringer. Slike forsikringsoppgjør skal komme i tillegg til erstatning som utbetales etter de såkalte ansvarsdekningene i forbindelse med trafikkulykker og yrkesskader.

Mange personer har ulykkesforsikringer som de ikke kjenner til. De kan være forsikret enten gjennom medlemskap i foreninger, hos arbeidsgiver eller gjennom andre familiemedlemmers forsikringer. Skaden skal meldes til forsikringsselskapet innen visse frister, og du har krav på morarenter regnet fra to måneder etter at skaden er meldt og til endelig oppgjør finner sted.

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på trafikkskade, pasientskade og yrkesskade, og tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder, herunder blant annet forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.