Dødsfall som følge av trafikkulykker, yrkesskader/yrkessykdommer, feilbehandling ved sykehus eller straffbare forhold m.m. rammer tidvis personer som har et forsørgeransvar ovenfor ektefelle/samboer, barn eller andre.

Økonomisk forsørgertap

De etterlatte har krav på å få dekket den økonomiske verdien forsørgelsen representerte, og som ikke blir dekket av det offentlige. Dette gjelder selv om andre overtar forsørgerrollen ovenfor de etterlatte, for eksempel ved at barn som mister sine foreldre flytter til sine besteforeldre. I tillegg til det økonomiske forsørgertapet utmåles også en pengeverdi for tapet av omsorg og nærhet samt praktisk arbeid i hjemmet fra den avdøde.

Forsørgertapets lengde

Forsørgertapets lengde varierer avhengig av livssituasjonen til avdøde/etterlatte. For barn legges regelmessig til grunn at forsørgelse varer frem til endt videregående utdanning som regelmessig settes til 19 år. For ektefelle/samboer vil det være avhengig av når det synes rimelig at den etterlatte må ha kommet i stand til å ivareta full forsørgelse for seg selv.

Selvforsørget

Selv om den etterlatte er fullt ut i stand til å forsørge seg selv vil det ofte foreligge et forsørgertap som følge av økte kostnader ved å bo alene, bortfall av omsorg og hjelp i hjemmet og lignende.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.