Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen du har kjøpt? Har du reklamert på kjøpet og blitt avvist? Det er ikke uvanlig. Mange kjøpere av brukt bolig opplever at de ikke blir hørt av eierskifteselskapet når de oppdager mangler etter overtakelse av boligen.

Vi vurderer saken kostnadsfritt

Vi har den faglige kunnskap som er nødvendig for å vurdere din sak. Det gjør vi uten kostnad for deg. Dersom saken blir ført videre, vil din egen boligforsikring inneholde rettshjelpsdekning som dekker dine omkostninger hvis kravet blir avvist av selger eller selgers forsikringsselskap.

Muligheten for å nå frem med sitt krav mot selger avhenger i stor grad av kunnskap om gjeldende regler, rettspraksis og hvordan man går frem i den enkelte sak. Dette omfatter også en vurdering av om mangelen er av en slik karakter at den gir kjøper krav på erstatning eller om den er verd å gå videre med.

Relaterte fagfelt