Snorre fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, med selskapsrett og skatterett som sine spesialfag. Han interesserer seg også for eiendomsmeglingsrett, og skrev om dette i sin masteroppgave fra mai 2023, "Eiendomsmeglers adgang til å spare i fast eiendom".

Siden 2021 har Snorre vært en del av Advokatene Leiros & Olsen AS som saksbehandler, og er ansatt som advokatfullmektig fra høsten 2023. Snorre har sin kompetansebase innen fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett og kjøpsrett/kontraktsrett. Videre har hans interesse for eiendomsmeglingsretten ledet han til å håndtere oppgjør av eiendomshandler.»

Praksis

2023-
2021-2023
Advokatfullmektig ved Advokatene Leiros & Olsen as
Saksbehandler ved Advokatene Leiros & Olsen as

Utdannelse

2018-2023
Master i rettsvitenskap ved UIT