Utvidet yrkesskadeforsikring sikrer arbeidstaker tilleggsdekning og kan være gull verdt når ulykken først er ute. I tillegg koster det lite for arbeidsgiver.

Per Johnny Olsen

Vi i Advokatene Leiros & Olsen har over 20 års erfaring med å hjelpe arbeidstakere som har blitt skadet på jobb. Dersom man blir utsatt for en arbeidsulykke, så har man økonomiske rettigheter gjennom NAV, og ikke minst er man dekket av en obligatorisk yrkesskadeforsikring som arbeidsgiver er forpliktet til å tegne. Dessuten har man dekning selv om arbeidsgiver ikke har tegnet slik forsikring, ved at man kan melde sitt krav til Yrkesskadeforsikringsforeningen. Man har da krav på erstatning for tapt inntekt, utgifter relatert til skaden og menerstatning (dersom man blir varig skadet med minst 15 % invaliditetsgrad).

Dersom du skulle være så uheldig å bli skadet på vei til eller fra jobb, så har du ingen slik dekning. Man står da igjen med eventuelle private forsikringer, som ulykkes- og reiseforsikringer.

Noen arbeidsgivere har imidlertid vært forutseende nok til å tegne en ekstradekning for sine ansatte. Man kan både tegne forsikring for reise til å fra jobb, samt at man også kan få menerstatning for varige skader som er under 15 % medisinsk invaliditet. Faktisk kan man få dekning helt ned til 1 % i noen tilfeller. Dette er viktigere enn mange er klar over, det er mange skader som er skikkelig plagsom selv om invaliditetsgraden settes til under 15 %.

Advokat Per Johnny Olsen har nettopp avsluttet en sak hvor skadelidte skadet seg på vei til jobb og derfor fikk avslag på sitt krav om yrkesskadeforsikring. Varig medisinsk invaliditet var også under 15 %. Det viste seg at han var dekket under en utvidet yrkesskadeforsikring, og han fikk sin erstatning til slutt. Uten denne forsikringen hadde han endt opp med null utbetaling.

Tipset til alle arbeidstakere er å sjekke om man har en slik utvidet yrkesskadedekning gjennom arbeidsgivers forsikringer. Dette er helt nødvendig å sjekke om ulykken allerede har vært ute, men det kan også være greit å spørre på forhånd.

Til dere som er arbeidsgivere, dette bør dere sjekke ut med eget forsikringsselskap. Selskap vi har sjekket med forteller at dette ikke er noen dyr dekning, men den kan som sagt være gull verdt når ulykken først er ute.