Elise Nikoline Lindgård har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, med selskapsrett og arbeidsrett som spesialfag. I mai 2022 leverte hun sin masteroppgave innen straffeprosess. Tittelen på masteroppgaven var "Bevisføring av overskuddsinformasjon ved mobilransaking". Hun har jobbet i firmaet som saksbehandler siden 2020, og er fra høsten 2022 ansatt som advokatfullmektig.

Elise har sin særkompetanse innenfor rettsområdene trygderett, forsikrings- og erstatningsrett og straffeprosess. Som fullmektig vil hun jobbe innenfor ulike rettsområder.

Elise er født og oppvokst i Tromsø.

Praksis

2022 – d.d.
2020-2022
Advokatfullmektig ved Advokatene Leiros & Olsen as
Saksbehandler ved Advokatene Leiros & Olsen as

Utdannelse

2016-2022
Master i rettsvitenskap ved UIT