Dersom du blir mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har du rett på å la deg bistå av advokat. Dette gjelder på alle trinn av saken, helt fra politiet innleder etterforskning og til en eventuell rettslig behandling av saken.

Har du krav på offentlig forsvarer?

I mange tilfeller har man krav på en offentlig oppnevnt forsvarer. Det vil si at det er det offentlige som betaler for advokatens arbeid med saken. Om du har krav på offentlig oppnevnt forsvarer avhenger av flere forhold, herunder hva saken gjelder og hvor saken står. I de tilfeller man ikke har krav på offentlig oppnevnt forsvarer, må man selv betale for bistanden. Du kan selv velge hvilken advokat du ønsker at skal representere deg.

Advokatene Leiros & Olsen AS tar på seg oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker. Vi har erfaring fra ulike typer strafferettslige problemstillinger, som for eksempel økonomisk kriminalitet, vold og brudd på veitrafikkloven.

Advokat Per Krokan har bakgrunn som politijurist, og har god innsikt i politiets arbeidsmetoder. Han kjenner gangen i en straffesak fra både påtale- og forsvarersiden, noe vi ser på som en stor fordel. Også Sondre Stier Thorbergsen tar forsvareroppdrag.

Advokatene Leiros & Olsen AS bistår også fornærmede i straffesaker, som bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.