Har du kontroll på reglene som gjelder for elsparkesykler?

Det bør du ha, både om du selv kjører eller skulle være så uheldig å bli påkjørt av en elsparkesykkel.

Mange har nok fått med seg at det gjelder vanlige promilleregler for bruk av elsparkesykkel (promillegrense på 0,2). De fleste bør også ha fått med seg at det er påbudt med hjelm for barn under 15 år. Det er imidlertid mye mer man bør vite før man hiver seg på sin egen eller en leid elsparkesykkel og suser avgårde.

Fra 01.09.2022 gjaldt bilansvarsloven for utleie av elsparkesykler, og fra 01.01.2023 også for privateide.

Hva betyr dette?

For det første vil man være dekket av forsikringen når uhellet først er ute:

Dersom du påfører noen en skade, vil den skadelidte kunne reise krav mot forsikringsselskapet ditt. Har du ikke forsikring vil du selv kunne være erstatningsanvarlig.

Skulle du selv bli skadet mens du kjører elsparkesykkel, så er du faktisk også dekket av forsikringen.

Akkurat som for bilulykker kan man oppleve at forsikringsselskapet vil avkorte erstatningen på grunn av egen uaktsomhet. Her er det imidlertid viktig å være klar over at slike vurderinger er kompliserte, og det er slett ikke sikkert at forsikringsselskapets vurdering er den rette.

Vi anbefaler å ta kontakt med advokat dersom ulykken skulle være ute. Vi kan både hjelpe deg med å finne ut av hvilke forsikringsordninger som gjelder, hjelpe deg med å få riktig erstatning og vurdere de anførsler som måtte komme fra forsikringsselskapet.

Her er en lenke til vegvesenets oversikt over trafikkregler for elsparkesykler: