Sondre Stier Thorbergsen har – etter to år som advokatfullmektig – fått advokatbevilling.

I tiden Sondre har arbeidet her har han opparbeidet seg god kompetanse innen blant annet erstatningsrett og strafferett, og er nå klar til å fortsette det gode arbeidet og ta fatt på nye saker.

Vi gratulerer Sondre med bevilling!