Etter en langvarig kamp mot staten ble hun endelig trodd. Etter å ha blitt frifunnet i lagmannsretten, hvor hun var siktet for mishandling i nære relasjoner, sendte hun krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning til staten. Hun ble tilkjent kr. 15.000 i oppreisningserstatning. Alle andre krav ble avslått, da staten påsto hun hadde medvirket til forfølgningen.

Med bistand fra advokat Tore Leiros og advokatfullmektig Elise Nikoline Lindgård vant hun frem i retten, som konkluderte med at det var staten som var nærmest til å bære risikoen for straffeforfølgningen. Hun ble totalt tilkjent kr. 196.000, – i erstatning, hun fikk erstatning for noen av sine økonomiske tap, samt økt oppreisningserstatning. Det kanskje mest spesielle med saken er at hun fikk økt oppreisningserstatningen fra kr. 15.000,- til kr. 90.000,-. Tingretten økte dermed oppreisningserstatningen med 500%

Dersom du har Nordlys +, så kan du lese mer om saken her: https://www.nordlys.no/mor-vant-mot-staten-jeg-er-ubeskrivelig-lettet-over-a-endelig-bli-trodd/s/5-34-1926527

Relaterte fagfelt