Johan Angell-Sigvaldsen er født og oppvokst i Tromsø. Han tok master i rettsvitenskap ved UIT i 2012, hvor han mottok fakultetets hederspris for sin masteroppgave om kontraktsrett. Etter studiene arbeidet han som universitetslektor ved det juridiske fakultet. Han underviste i juridisk metode, avtalerett, statsrett og folkerett, samt arve- og familierett.

Ved siden av jobb og studier har han arbeidet som frivillig jurist for Kreftforeningen, Gatejuristen og Jusshjelpa i Nord-Norge.

Fra tidligere har han en bachelorgrad i statsvitenskap fra UIT og University of California Berkeley.

Johan tar oppdrag innenfor alle områder av erstatningsretten, trygderett samt arv, samboerrett og skifte.

Praksis

2018-d.dAdvokat hos Advokatene Leiros & Olsen AS
2014-2018Advokatfullmektig hos Advokatene Leiros & Olsen AS
2012-2014Universitetslektor ved det Juridiske Fakultet, UIT
2011Saksbehandler Statens Lånekasse
2010-2011Studentmedarbeider ved Jusshjelpa i Nord-Norge
2008-2010Konsulent ved Opptakssentralen ved UIT (sommerjobb)

Utdannelse

2007-2012Master i rettsvitenskap UIT
2004-2007Bachelor i statsvitenskap UIT
2006Utvekslingsstudent ved University of California Berkeley

Verv

2013-d.dFrivillig jurist for Gatejuristen i Tromsø
2013-2014Frivillig jurist hos Kreftforeningen
2012-2014Medlem i forskningsgruppe for statsrett
2012-2014Medlem i forskningsgruppe for privatrett
2011Styremedlem og nestleder i styret i Jusshjelpa i Nord-Norge
2008-2009Visepresident i European Law Students Association i Tromsø.