For mange er dette et av de rettsområdene som man kommer oftest opp i: tvist etter kjøp av bil, bobil, campingbil/-vogn, båt og annen løsøre.

Vi bistår både selger og kjøper med både rådgivning og håndtering av tvister.

Det kan være viktig å kontakte advokat på et tidlig stadie

Reglene innenfor dette rettsområdet er preget av at det er frister som må overholdes, særlig gjelder dette ganske knappe reklamasjonsfrister. Det er viktig å kontakte advokat så tidlig som mulig, slik at man ikke mister rettigheter etter loven på grunn av at frister er oversittet.

Dersom du er NAF-medlem, så har du krav på en innledende juridisk bistand. Advokat Sondre Leiros er NAF-advokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår privatpersoner og næringsdrivende over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.