Hos Advokatene Leiros & Olsen har vi over flere år gjennomført en rekke oppgjør av eiendomshandler. Noen av de som kommer til oss med slike oppdrag står i prosessen med å kjøpe eller selge eiendom for første gang, mens andre har mer erfaring med dette. Vi har erfart at både de ferske og de erfarne har spørsmål til hva et oppgjørsoppdrag faktisk innebærer. Med denne artikkelen ønsker vi å kaste lys over oppgjørsprosessen, og illustrere hvordan bruk av advokat kan være en fordelaktig og sikker vei å gå når det gjelder gjennomføringen av oppgjøret.

Hvorfor bruke advokat til gjennomføring av oppgjøret

Kjøp og salg av fast eiendom er blant de største investeringene mange av oss gjør. Valget om å benytte advokat til oppgjøret gir sikkerhet og trygghet gjennom hele prosessen, og sikrer at det håndteres korrekt. Videre er det også normalt slik at bankene krever at det benyttes advokat eller eiendomsmegler ved gjennomføring av oppgjøret. Dette er fordi håndteringen av kjøpesummen og besørgelse av tinglysing av dokumenter til rett tid, er en ømfintlig prosess hvor man vil unngå at noe gjøres feil.

Advokaten vil sikre at handelen gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lovverk, og kan bidra til avklaring av forhold som kanskje kjøper og selger ikke ville tenkt på selv, noe som reduserer risikoen for fremtidige uenigheter.

Hos Advokatene Leiros & Olsen har vi forståelse for viktigheten av en trygg og effektiv eiendomshandel, og tar hånd om alle detaljer fra start til slutt. Hos oss får du personlig veiledning, og vi tilpasser oppgjørsprosessen til de spesifikke omstendighetene og behovene i den enkelte handel.

Når bør du vurdere et oppgjørsoppdrag

Et søk på bolig til salgs på finn.no den 03.04.24 gir 33 018 treff, hvorav 662 er markedsført privat, som vil si uten bruk av eiendomsmegler. Dette utgjør ca. 2 %, og viser at de aller fleste av oss velger å benytte eiendomsmegler når vi skal selge bolig.

Samtidig inngås det mange avtaler om kjøp og salg av eiendom uten bruk av megler. Dette inkluderer de som markedsføres, men det er også mange eiendommer som aldri blir lagt ut på markedet for salg. Oppgjørsoppdrag kan gjennomføres uavhengig av om eiendommen har vært markedsført eller ikke, men de sistnevnte helt private handlene utgjør en stor del av oppdragene vi får. Slike handler er ofte resultat av kjøp/salg innad i familie eller mellom bekjente, arvet eiendom, samt ved opphør av samboerskap hvor den ene skal kjøpe ut den andre. Dette er eiendomshandler som er godt egnet for bruk av advokat til å håndtere oppgjøret.

I noen av disse tilfellene vil man også kunne få redusert eller bortfalt dokumentavgift med kjøp, og dette tar vi stilling til selv om partene i handelen ikke har tenkt på det. I et nylig oppdrag sparte vi kjøper kr. 40 000,- i dokumentavgift uten at dette innebar noen større endring i handelen.

Gjennomføringen av oppgjørsoppdraget

Oppgjørsoppdraget omhandler prosessen etter at kjøper og selger har kommet til enighet om salg av eiendom. Dette vil si at eventuell markedsføring og arbeid med å bringe partene sammen, herunder gjennomføring av budrunder, faller utenfor. Kjøper og selger skal ha inngått en avtale når advokat oppsøkes.

Oppgjørsoppdrag er eiendomsmegling, og omfattes av eiendomsmeglingsloven. Dette betyr at advokater som gjennomfører slike oppdrag, opptrer som megler. Som megler skal man opptre med omsorg for både kjøper og selgers interesser, uavhengig av hvem som er oppdragsgiver. Dette ligger i kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven § 6-3. Dette er en forskjell fra den tradisjonelle advokatrollen, hvor man representerer den ene parten og fremmer hens interesser.

Fra du tar kontakt med oss vil du motta tett oppfølging gjennom hele prosessen. Vi samler inn all nødvendig informasjon om eiendommen og partene som er involvert. Med informasjonen samlet utarbeider vi kjøpekontrakt for gjennomgang og signering.

Når kontrakten er ferdig og signert, sendes denne til kjøperens bank dersom kjøper skal ha lån. Banken overfører kjøpesum inklusive eventuelle omkostninger som tinglysingsgebyr og dokumentavgift, til advokatens klientkonto. Dersom kjøperen finansierer kjøpet med lån, skal banken gjerne sikre dette med pant som skal tinglyses på eiendommen. Advokaten mottar pantedokumentet fra kjøpers bank, og står for tinglysingen av dette.

Etter at kjøpesum og omkostninger er mottatt på klientkonto, er det klart for overtakelse av eiendommen. Normalt har kjøper og selger blitt enige om en dato overtakelsen skal skje. Når overtakelse er gjennomført har eiendommen skiftet eier fra selger til kjøper, samtidig som at kjøpesummen som står på advokatens klientkonto tilfaller selger.

Før advokaten foretar utbetalinger fra klientkontoen, sendes skjøte til tinglysing sammen med eventuelle pantedokumenter fra kjøpers bank. Da får kjøperen overført grunnbokshjemmelen til eiendommen til seg, og kjøpers bank får sikret lånet sitt med pant som tinglyses. Deretter vil advokaten gjennomføre betalingene i oppgjøret. Dette omfatter innfrielse av selgers eventuelle lån som er sikret med pant i eiendommen, slik at tilhørende tinglyste pant slettes fra grunnboken. Dette er nødvendig for at kjøperen ikke skal ha selgers gjeld sikret i sin nylig overtatte eiendom. Når selgers lån er innfridd vil man stå igjen med et overskytende beløp, som utbetales til selger. Dette forutsetter imidlertid at eiendommen ble solgt med en kjøpesum som er høyere enn gjeld som er sikret i eiendommen.

Når alle betalinger er gjennomført utarbeider advokaten en oppgjørsoppstilling til kjøper og selger som viser hvordan oppgjøret har blitt gjennomført. Selgers oppgjørsoppstilling viser hvordan kjøpesummen er disponert over ved innfrielse av gjeld, eventuelle utlegg samt utbetalinger. Kjøpers oppgjørsoppstilling viser innbetalingene advokaten har mottatt og omkostningene som har påløpt.

Med dette er oppgjøret av eiendomshandelen gjennomført. Vårt mål er riktig nok ikke bare å gjennomføre oppgjøret, men å gjøre det på en måte hvor de involverte partene føler seg ivaretatt og trygg. Enten det er ditt første kjøp, et salg innad i familien eller en annen type eiendomshandel, står vi klar til å håndtere oppgjøret fra start til slutt.

For mer informasjon om hvordan vi kan bistå med din eiendomshandel og et uforpliktende pristilbud, ta kontakt med oss i dag.