Advokat Øyvind Torgan ved vår avdeling i Oslo har nylig avsluttet en erstatningssak etter en alvorlig trafikkskade.

Skadelidte hadde nylig avsluttet sin yrkeskarriere og gledet seg til en annen type hverdag med forskjellige aktiviteter – både småjobber rundt omkring og interessante fritidsaktiviteter. Noen måneder etter pensjonering ble han skadet i en trafikkulykke, som gav betydelige konsekvenser i form av nedsatt helse og redusert funksjonsnivå. Etter ulykken slet han med å klare enkle oppgaver som matlaging, renhold og stell av bolig, påkledning med videre. Før skaden var han en meget velfungerende og allsidig «ung» pensjonist, som opplevde å ha mye tid til å nyte en rekke forskjellige interesser.

Siden han nå var pensjonist, er det nok mange som tenker at det ikke er mye å hente på forsikringen siden han ikke taper inntekt. Dette er heldigvis ikke riktig. Riktignok er det slik at en pensjonist ikke mister sin pensjon etter ulykken, slik en arbeidstager mister lønnen. Men, han kan jo ha en inntekt ved siden av pensjonen, og den kan han miste. Dette er høyst aktuelt, da det er en rekke forskjellige pensjonsordninger hvor den berettigede kan ha lønnsinntekt i tillegg en løpende pensjon. Da skal det betales erstatning for dette tapet.

Advokat Torgan fikk til en god avtale med forsikringsselskapet, hvor skadelidte faktisk fikk erstatning for et inntektstap ved siden av pensjonen for en del år fremover i tid. Han fikk også en god menerstatning.

I denne saken ble det utbetalt erstatning for påførte og fremtidige utgifter, både behandlingsutgifter og andre merutgifter som har sin årsak i skaden. Det ble i tillegg inngått en avtale om erstatning for tap av evnen til arbeid i hjemmet, for eksempel til vedlikehold og tyngre rengjøringsarbeid av bolig samt stell av bil. Dette er erstatningsposter som nok mange ikke vet at man har krav på. Alt i alt ble det en ganske stor utbetaling.

Gode ulykkesforsikringer kan vise seg å være veldig viktig når uhellet er ute

Det som virkelig gjorde at dette ble en skikkelig millionerstatning var at skadelidte hadde sørget for å ha en god ulykkesforsikring. Erstatning under ulykkesforsikring vil komme i tillegg til erstatning fra for eksempel bilansvarsforsikring eller yrkesskadeforsikring.

Her er det veldig viktig å sjekke forsikringssummen som vil fremgå av forsikringsavtalen. Mange ulykkesforsikringer gjennom forbund og foreninger har en lav forsikringssum, for eksempel kr. 200 000,- ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Dette ville gitt kr. 30 000,- i erstatning dersom skaden innebærer en betydelig ryggskade på 15 % varig medisinsk invaliditet, en skade som vil prege deg livet ut. Imidlertid kan det avtales at forsikringssummen skal være høyere, noe man naturligvis betaler for. Når ulykken er ute er det imidlertid svært kjærkomment å få disse pengene.

En klar fordel for eldre forsikringstakere er at det ikke er noen form for aldersnedtrapping ved oppgjør av ulykkesforsikring, slik det er ved for eksempel yrkesskadeerstatning.

Anbefaler en ulykkesforsikring med høy forsikringssum

Advokat Øyvind Torgan nøler ikke med å anbefale alle å tegne en ulykkesforsikring med høy forsikringssum, noe som vil gjøre livet lettere om du skulle bli rammet av en ulykke som medfører redusert medisinsk funksjonsnivå. I en rekke saker ser vi at de skadelidte som har tegnet solide ulykkesforsikringer, kommer mye bedre ut etter ulykken og har dermed mindre økonomisk bekymring for fremtiden.