Ulykken

Ann Elin Sundstrøm var spesialutdannet miljøterapeut og jobbet i Bufetat, en jobb hun trivdes veldig godt i. Den 28.06.2014 endret imidlertid livet hennes seg ganske dramatisk da hun var på en båtutflukt med ungdommene hun jobbet med. På vei hjem gikk de på en stor bølge og Ann Elin ble kastet opp i lufta. I legejournalen sto det følgende: «Satt i baugen, båten hoppet kraftig på noen bølger og hun landet hardt på rompa på en kasse to ganger raskt påfølgende. Kjente straks sterke ryggsmerter, klarte nesten ikke å stå på beina, måtte ha hjelp til å komme seg opp. Sengeliggende resten av helgen, måtte ta fri fra jobben søndag.» Røntgen viste at hun hadde et kompresjonsbrudd i ryggen, det vil si sammenfall eller sammentrykking av ryggvirvelen.

De sterke smertene i ryggen gikk ikke over, og det ble mange sykemeldinger, fysioterapi og alle andre mulige forsøk på å komme seg tilbake til i jobb. Hun måtte til slutt kaste inn håndkledet, og ble uføretrygdet i 2018.

Yrkesskadeforsikring

Når man blir skadet i en arbeidsulykke har man krav på å få dekket de tap skaden medfører, f.eks. bortfall av inntekt og utgifter man blir påført på grunn av skaden. Det var Statens Pensjonskasse (SPK) som var arbeidsgivers forsikringsselskap. SPK var ikke enig i at det var arbeidsulykken som var årsaken til at Ann Elin falt ut av jobb, og ville derfor ikke utbetale erstatning for de tap hun hadde. De mente bl.a. at ulykken ikke var kraftig nok til å påføre en varig skade, og at hun hadde plager fra tidligere som var mer sannsynlig årsak til at hun falt ut av jobb, bl.a. fibromyalgi. Saken hennes ble sendt til en medisinsk spesialist hos Sandvika Nevrosenter, og spesialisten var enig med SPK om at det ikke var båtulykken som gjorde at hun falt ut av jobb. Det så dermed ganske mørkt ut med tanke på å få noen erstatning.

Ann Elin kunne imidlertid ikke slå seg til ro med hverken resultatet eller det faktum at hennes helse ble feiltolket og at hun nærmest fikk «påklistret» diagnoser som hun selv visste var feil. Hun og advokat Tore Leiros lagde så en plan for å komme videre med saken, og å få rettet opp i de medisinske vurderingene. Hun understreker at det var viktig for henne å få rettet opp i feildiagnosene, ikke bare det å vinne frem med saken.

Endelig erstatning

Leiros innhentet først en fagkyndig vurdering fra et ingeniørfirma som kom til at hun hadde blitt utsatt for ganske store krefter i båtulykken, og store nok til å påføre henne en varig skade. Ann Elin mener at dette var viktig, fordi mange ikke forstår hvor store krefter man kan utsettes for mens man er på havet. Hun fikk time på Volvat Medisinske Senter, hvor hun fikk avkreftet de påståtte diagnosene; hun hadde hverken fibromyalgi eller muskelsmertesyndrom. Deretter ble en medisinsk spesialist engasjert for å gjennomgå all dokumentasjon for å kunne skrive en ny spesialisterklæring. Denne gangen ble konklusjonen at ulykken var en viktig årsak til uførheten. Med grunnlag i den nye erklæringen som ble fremlagt for SPK, gjorde deres rådgivende lege en ny vurdering av skaden. Han var enig med den nye spesialisten i at båtulykken var grunnen til at hun falt ut av jobb. Etter dette tok det ikke lang tid før partene kunne gå i gang med konstruktive forhandlinger, hvor de ble enige om en erstatning som Ann Elin var svært godt fornøyd med.

Nå i ettertid tenker hun at det var bra å få hjelp av en advokat som både kunne faget sitt skikkelig, men som også var imøtekommende og tok henne på alvor. Ann Elin er imidlertid også klar på at det er viktig å engasjere seg i sin egen sak, og å bidra til at advokaten får det han eller hun trenger for å vinne frem i saken. Sist men ikke minst sier hun at det er helt avgjørende å aldri gi opp.


Tekst og bilde er publisert med godkjenning fra Sundstrøm

b

Historien til Ann Elin viser at det nytter å holde ut og kjempe på når forsikringsselskapet ikke vil utbetale erstatning etter en arbeidsulykke

Tore Leiros

Advokat og daglig leder