Advokatene Leiros & Olsen AS har jobbet med personskadeerstatning i mange år. Vi ser stadig at skadelidte kommer hit med yrkesskadesaken sin, og tror at skaden er meldt inn til arbeidsgivers forsikringsselskap.

Imidlertid oppdager vi ofte at verken NAV eller forsikringsselskapet har fått melding om skaden. Det er rett og slett mange arbeidsgivere som ikke vet at det skal sendes inn to skademeldinger, samt noen ganger også melding til arbeidstilsynet og politi.

Meldefristen til både NAV og forsikringsselskap er 1 år, men fristen beregnes og avbrytes på forskjellig vis overfor NAV og forsikringsselskapet. Vår anbefaling er å ta kontakt med oss tidlig i prosessen, slik at du er sikker på at de riktige grepene blir tatt underveis. Mange får høre at de ikke bør kontakte advokat før det er gått to år etter ulykken. Dette er ikke riktig, og det er definitivt ikke særlig lurt. Du skal ha dekket det økonomiske tapet ditt også i denne perioden og mange viktige avgjørelser kan bli tatt uten at du kan vite at du burde tatt del i disse avgjørelsene.

Husk at advokatutgiftene i yrkesskadesaker i utgangspunktet skal dekkes av forsikringsselskapet, så det er ikke noen gode grunner for å vente med å kontakte oss. Den første gjennomgangen er uansett gratis.