Tromsømannen ønsker å være anonym, men ønsker likevel at saken hans gjøres kjent, slik at andre i samme situasjon som han også kan få den erstatningen de har krav på.

Når man leser aviser og ser på nyhetene om pasientskadesaker, så får man inntrykk av at det er nærmest umulig å vinne frem med erstatningskrav når man mener at man er påført en skade eller sykdom på grunn av feilbehandling.

Dette er heldigvis ikke riktig, og dette nye vedtaket fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et godt eksempel på at det nytter å fremme erstatningssaken.

Bakgrunnen for denne saken var at Tromsømannen ble undersøkt med røntgen på grunn av vedvarende magesmerter. Det ble ikke påvist noe på røntgen, men plagene gikk ikke over. Mannen var på ytterligere to røntgenundersøkelser uten funn de påfølgende år. Syv år etter den første røntgenundersøkelsen ble han innlagt på sykehus på grunn av store smerter. Ved ultralydundersøkelse ble det påvist kreft med spredning. Flere organer måtte fjernes og mannen gjennomgikk omfattende kreftbehandling.

I ettertid har det vist seg at det var synlige forandringer på røntgenbildene som ble tatt syv år før han fikk diagnosen. Sykdommen startet trolig med en godartet svulst, som med tiden utviklet seg til kreft.

Pasientskaden ble vurdert av NPE sin rådgivende lege. Spesialisten kom til at dersom svulsten hadde blitt oppdaget ved første undersøkelse ville den blitt fjernet, og mannen ville mest sannsynlig ikke utviklet kreft. Operasjonen ville vært mindre omfattende, og han ville ikke hatt behov for cellegift og hormonbehandling.

NPE konkluderte med at manglende beskrivelse av forandringer på de første røntgenbilder representerer svikt i helsehjelp. Det ble fattet vedtak om at mannen hadde krav på erstatning for at han utviklet kreft, og for alle følger av sykdommen og kreftbehandlingen.

Mannen engasjerte advokat Per Olsen for å bistå i utmålingssaken. NPE tilbød i utgangspunktet 1,3 millioner i erstatning for pasientskaden, men den endte opp på 5,6 millioner kroner.

Mannen har i dag fremdeles kreft, og sliter med senvirkninger etter kreftbehandlingen. Han er imidlertid veldig glad for at økonomien er sikret og at han derfor kan bruke alle krefter på å bekjempe sykdommen.