Skadelidte kontaktet advokat Tore Leiros fordi han hadde mistet tuppen av tommelen mens han var i arbeid, og han var ute av jobb ett års tid.

Etter at han kom tilbake var det gjøremål han ikke kunne utføre lengre, og han tapte dermed deler av inntektsgrunnlaget. Skadelidte nærmet seg 60 år på skadetidspunktet, og tapsperioden til pensjonsalder var derfor ganske kort. Likevel viste beregningene at han tapte nesten 2 millioner kroner på grunn av skaden. Forsikringsselskapet ville først bare dekke deler av tapet, men etter forhandlinger dekket de hele beløpet under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Relaterte fagfelt